Sidst redigeret d. 14. oktober 2009

 

Før du gør brug Familielivet.dk, bedes du læse følgende vilkår og betingelser, som omhandler dine rettigheder, ansvarområder samt fordele som medlem af denne service.
 

1. Service beskrivelse

Familielivet.dk er en Internet-tjeneste, som ejes og drives af Familielivet.dk.
Familielivet.dk er en social netværksplatform, der gør det muligt for familiemedlemmer at oprette unikke, personlige profiler online, så de kan kommunikere med familiemedlemmer samt besøgende af deres private samt offentlige familiehjemmeside.
 

2. Accept af vilkår

Deres brug af Familielivet.dk viser dit samtykke til at være bundet af disse betingelser og vilkår. Hvis du ikke er enig med Familielivet.dk´s vilkår og betingelser, eller enhver forandring, som vi kan gøre for disse vilkår og betingelser, som nærmere beskrevet, er din eneste mulighed, at ophøre med at bruge Familielivet.dk, og vi fralægger os ethvert ansvar over for dig.

Familielivet.dk forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid. Alle sådanne ændringer træder i kraft, når de meddeles på Familielivet.dk´s services. Din fortsatte brug af Familielivet.dk, efter at der foretages ændringer i disse vilkår og betingelser, viser din accept af denne ændring. Derfor er det vigtigt, at du regelmæssigt læser denne aftale. Som beskrevet ovenfor, hvis du ikke ønsker at være bundet af eventuelle ændringer af disse vilkår og betingelser, er din eneste mulighed at stoppe med at bruge Familielivet.dk.´s services.
 

3. Brug af Familielivet.dk – Medlemskab og registrering

Du behøver ikke at være medlem af Familielivet.dk, for at anvende nogle områder af Familielivet.dk. Hvis du ikke er medlem af Familielivet.dk, vil du have mulighed for at se alle de familiehjemmesider, som er blevet oprettet som offentlige familiehjemmesider. Men du vil ikke kunne se de familiesider, som er blevet oprettet som private familiesider eller sende indhold til eller udtale dig om indhold på private familiesider.

For at kunne se en privat familieside, som du er blevet inviteret til, eller at uploade eller udtale dig om indhold, som er uploadet eller skrevet af andre medlemmer af en familieside, skal du blive medlem af Familielivet.dk. For at blive medlem, skal du tilmelde dig på Familielivet.dk. Som en del af registreringsproceduren, vil du blive bedt om at vælge indtaste brugernavn og e-mail. Du skal give os en gyldig og kontrollerbar e-mail-adresse. Du kan ikke: (1) vælge eller bruge et brugernavn, som indeholder eller består af navnet på en anden person, med den hensigt, at udgive dig for den pågældende person, (2) bruge brugernavn eller password på andre personer end dig selv, uden tilladelse, eller (3) bruge et brugernavn, som vi, i vores eget skøn, finder stødende.
 

4. Personlige oplysninger

Når du opretter dig som bruger på Familielivet.dk, bliver de oplysninger, som du angiver ved oprettelsen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for dig og de betroede databaseansvarlige medarbejdere hos Familielivet.dk
Familielivet.dk videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept. Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige data.
 

5. Brugernavn, adgangskode sikkerhed og forpligtelser

Du alene er ansvarlig for enhver brug eller aktivitet, som sker via din profil, brugernavn eller adgangskode. Du indvilger i ikke på noget tidspunkt at distribuere dit brugernavn eller adgangskode til andre, herunder at give andre adgang til din profil på Familielivet.dk. Gør du nogen af disse ting udgør du en overtrædelse af denne aftale. Du er ansvarlig for at sikre fortroligheden af din adgangskode. Bemærk, at du aldrig vil være forpligtet til at afsløre din adgangskode til nogen repræsentanter for Familielivet.dk. Du indvilger i at underrette Familielivet.dk via området ”kontakt”, hvis du har mistanke om uautoriseret brug af din profil, brugernavn eller adgang til din adgangskode.
 

6. Rettigheder til indhold på Familielivet.dk

Familielivet.dk kræver ikke ejerskabsrettigheder til tekst, billeder, fotografier eller andet materiale, som du uploader, viser eller publicerer ("anbringer") på, gennem eller i forbindelse med Familielivet.dk´s services. Når du anbringer dit indhold på, gennem eller i forbindelse med Familielivet´s services, beholder du stadigvæk eventuelle rettigheder, du måtte have i forbindelse med dit indhold.

Du er eneansvarlig for det indhold, du placerer på, gennem eller i forbindelse med Familielivet.dk´s services, samt for enhver slags materiale eller information, du kommunikerer til andre medlemmer og for dine interaktioner med andre brugere. 
 

7. Adfærd

Du indvilliger i ikke at bruge Familielivet.dk til ulovlige formål.
 

7.1 at være åbentlyst anstødeligt eller støtte eller på anden måde anspore til racisme, chauvinisme, had eller korporlig skade mod nogen gruppe eller person;
 

7.2 at chikanere eller støtter chikane mod en anden person;

7.3 at udnytter folk på seksuel eller voldelig måde;

7.4 at indeholde nøgenhed, overdreven vold eller krænkende emneindhold eller indeholde et link til et pornografisk website;

7.5 at indeholde offentligt information, der udgør eller skaber risiko for en person i forbindelse med personlige oplysninger eller sikkerhed;

7.6 at bestå af eller støtte oplysninger, som du ved er falske, vildledende eller opfordrer til illegale aktiviteter eller adfærd, der er grov, truende, sjofel, nedgørende eller ærekrænkende;

7.7 at fremme eller støtte ulovlige aktiviteter eller virksomhed eller giver undervisning i illegale aktiviteter herunder, men ikke begrænset til, fremstilling eller køb af ulovlige våben, krænkelse af en persons privatliv eller levering eller skabelse af computervira;

7.8 at udbede sig eller beregnet til at udbede sig adgangskoder eller personlige oplysninger til identificering af en person til kommercielle eller ulovlige formål fra andre brugere;

7.9 at beskæftige sig med kommercielle aktiviteter og/eller salg uden forudgående skriftlig tilladelse fra Familielivet.dk, f.eks. konkurrencer, lotteri, byttehandler, reklame eller pyramidesystemer;

7.10 at indeholde et fotografi af en anden person, der er brugt uden deres tilladelse;

7.11 at krænke eller forsøg på at krænke en persons privatliv, publiceringsret, ophavsret, varemærkeret, kontraktrettigheder eller andre rettigheder;
 

I det følgende gives eksempler på aktiviteter, der er ulovlige eller forbudte på Familielivet.dk og under din brug af Familielivet´s services. Familielivet.dk forbeholder sig ret til at undersøge og tage relevante juridiske forholdsregler mod enhver, der alene efter Familielivet´s skøn krænker denne bestemmelse, herunder uden begrænsning at slette din profil og/eller at anmelde sådan aktivitet eller sådant indhold til politiet. Forbudte aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til:
 

7.12 ulovlig eller erstatningspådragende aktivitet, herunder, men ikke begrænset til, børnepornografi, bedrageri, handel med pornografisk materiale, narkotikahandel, spil, chikane, injurie, forfølgelse, udsendelse af vira eller andre skadelige filer, krænkelse af ophavsret, patentkrænkelse eller tyveri af handels- eller erhvervshemmeligheder;

7.13 omgåelse eller modificering, forsøg på at omgå, modificere, opfordre eller hjælp til en anden person til at omgå eller modificere enhver sikkerhedsteknologi eller software, der er del af Familielivet.dk´s services;

7.14 aktiviteter, der involverer brug af vira, søgerobotter, orme eller enhver anden computerkode, filer eller programmer, der afbryder, ødelægger eller begrænser funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller på anden måde tillader uautoriseret brug af eller adgang til en computer eller et computernetværk;

7.15 modificering, kopiering, distribuering, downloading, scraping eller udsendelse i en hvilken som helst form og med hvilke som helst midler helt eller delvist noget andet indhold fra Familielivet.dk´s services end dit indhold, som du på lovlig vis anbringer på, gennem eller i forbindelse med Familielivet.dk´s Services;

7.16 ydelse af eller anvendelse af "racking" eller overvågningsfunktion i forbindelse med Familielivet.dk´s services, herunder uden begrænsning til identifikation af andre brugeres synspunkter, handlinger eller andre aktiviteter på Familielivet.dk´s services;

7.17 indblanden i, afbrydelse eller skabelse af en unødig byrde i Familielivet.dk´s services eller de netværk eller tjenester, der er forbundet med Familielivet.dk´s services;

7.18 forsøg på at udgive sig for Familielivet.dk eller en medarbejder, administrator eller moderator hos Familielivet, et andet medlem, person eller enhed (herunder uden begrænsning brug af e-mailadresser tilknyttet eller tilhørende en af ovenstående);
7.19 brug af konto, brugernavn eller adgangskode tilhørende et andet medlem på et hvilket som helst tidspunkt eller overdragelse af din adgangskode til en tredjepart eller tilladelse til en tredjepart at tage adgang til din profil;

7.20 salg af eller på anden måde overdragelse af din profil eller domæne;

7.21 brug eller distribution af oplysninger, der er hentet fra Familielivet.dk´s services til at chikanere, misbruge eller skade en anden person eller gruppe, eller forsøg på at gøre dette;

7.22 visning af en uautoriseret kommerciel reklame på din profil eller accept af betaling eller noget af værdi fra en tredje person til gengæld for, at du udfører kommerciel aktivitet gennem uautoriseret eller utilladelig brug af Familielivet´s services på den persons vegne, f.eks. ved at placere kommercielt indhold på din offentlige hjemmeside, links til e-handelsites, der ikke er godkendt af Familielivet.dk, oprettelse af blogs på den offentlige familiehjemmeside med et kommercielt formål, valg af en profil med kommercielt formål;

7.23 brug af Familielivet.dk´s services på en måde, der ikke stemmer overens med gældende lov;
 

Selv om alle de ovenfor beskrevne tiltag er strengt forbudt, er det muligt, at en anden bruger af din familieside kan overtræde disse politikker, og at du kan blive udsat for materiale af den art, der er beskrevet ovenfor. Familielivet.dk kan ikke blive holdt ansvarlig for sådanne tilfælde.
 

8. Beskyttelse af ophavsret og anden intellektuel ejendomsret

Familielivet.dk respekterer andres immaterielle rettigheder og kræver, at vore brugere gør det samme. Du må ikke uploade, anbringe eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt, som krænker andre personers eller juridisk enheders ophavsret, patenter, varemærker, handelshemmeligheder eller andre immaterialrettigheder. Det er Familielivet.dk´s politik, under behørige omstændigheder, at slette/opsige en profil for personer, der krænker denne bestemmelse mere end én gang. 
 

9. Regler for den offentlige familiehjemmeside

Familielivet.dk gør det muligt for familiemedlemmerne at oprette og vedligeholde deres egen offentlige familiehjemmeside. En familiehjemmeside kan indeholde bidrag fra alle familiemedlemmer af familiesiden. Alt indhold på siden skal følge retningslinierne nævnt i ovenstående punkt 6 og 7.
 

10. Udvidede regler for administratorer

Den offentlige familiehjemmeside administreres af en eller flere administratorer. Hvis du er administrator af en familieside, er du underlagt følgende supplerende vilkår for anvendelse i forhold til din rolle som administrator:
 

10.1 Som en familieside administrator, er du ansvarlig for at afgøre, om en offentlig familie hjemmeside er tilgængelige for offentligheden generelt. Standardindstillingen for en familie hjemmeside er individuel, og indstillingen kan kun ændres af en administrator. Administratoren kan slette en persons profil på en familieside til enhver tid. En administrator kan til enhver tid give et andet familiemedlem rettigheder til at lede og drifte familie hjemmesiden.

10.2 En administratoren af en familieside er ansvarlig for at vedligeholde og overvåge alt indhold, som er uploadet eller skrevet på deres familieside. Specifikt, og uden at dette begrænser det foranstående, og til trods for at alle medlemmer er bundet af denne aftale, er administratoren i sidste ende den ansvarlige for, at alt indhold, der er uploadet eller skrevet på familiesiden eller den offentlige familie hjemmeside er i overensstemmelse med disse vilkår og betingelse. Det er administratorens pligt, at fjerne indhold, der strider imod vilkår og betingelser. 
 

11. Varemærker

Familielivet.dk´s navn, herunder eventuelle billeder samt logoer, der anvendes i forbindelse med denne tjeneste, som identificerer Familielivet.dk. er i hvert enkelt tilfælde, varemærker tilhørende Familielivet.dk.
 

12. Konflikt mellem medlemmer

Du er alene ansvarlig for din interaktion med andre brugere eller medlemmer af Familielivet.dk eller enhver anden tredjepart, du kan støde på i brug af Familielivet.dk. Vi forbeholder os retten, men er ikke forpligtet, til at overvåge eller at forsøge at løse eventuelle tvister eller uenighed mellem dig og andre brugere, medlemmer eller tredjemand. Vi fralægger os ethvert ansvar for enhver bruger, medlem eller tredjemand som følge af eller i forbindelse med en sådan tvist. 
 

13. Personlige oplysninger

Brug af Familielivet.dk´s services er også underlagt vores sikkerheds politik til beskyttelse af personlige oplysninger, der er inkorporeret i denne aftale med denne henvisning.
 

14. Tilgængelighed af Familielivet.dk

Vi har taget rimelige foranstaltninger for at forsøge at sikre, at Familielivet.dk er til rådighed 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Der vil dog være tilfælde, hvor Familielivet.dk vil blive afbrudt for vedligeholdelse, opgraderinger eller på grund af svigt i telekommunikation eller andre omstændigheder, som er uden for vores kontrol. Vi har taget rimelige foranstaltninger for at minimere sådanne forstyrrelser. Fra tid til anden, og uden varsel, kan vi tilføje eller slette visse funktioner fra den service, vi yder. 
 

15. Ansvarsfraskrivelse

Familielivet.dk indestår ikke for og garanterer ikke, udtrykkeligt eller underforstået, for brugerindhold eller korrektheden og pålideligheden af brugerindhold anbragt på, gennem eller i forbindelse med Familielivet.dk´s services eller linkede serviceydelser, af brugere af Familielivet.dk eller linkede serviceydelser, og sådant brugerindhold afspejler ikke nødvendigvis Familielivet.dk´s meninger eller politikker. Desuden påtager Familielivet.dk sig intet ansvar for evt. materiel skade, personskade eller tab, der er forårsaget af brugere af Familielivet.dk services eller af udstyr eller programmering forbundet med eller brugt i Familielivet.dk services eller linkede serviceydelser. Profiler og linkede serviceydelser, der er oprettet og anbragt af medlemmer på, gennem eller i forbindelse med Familielivet.dk´s services, kan indeholde links til andre websites og serviceydelser. Familielivet.dk er ikke ansvarlig for indhold, korrekthed eller meninger udtrykt på sådanne websites og af sådanne serviceydelser, og sådanne websites og serviceydelser undersøges, overvåges eller kontrolleres ikke nødvendigvis for korrekthed og fuldstændighed af Familielivet.dk. Inkludering af et linket website eller en linket serviceydelse på Familielivet.dk services betyder ikke accept eller godkendelse af det linkede website eller den linkede serviceydelse fra Familielivet.dk. Når du tager adgang til disse tredjeparts sites og serviceydelser, er det for egen risiko. Familielivet.dk påtager sig intet ansvar for tredjeparts reklamer eller linkede serviceydelser, der anbringes på, gennem eller i forbindelse med Familielivet.dk´s services eller linkede serviceydelser, og påtager sig heller ikke ansvar for varer eller tjenester, der tilbydes af sådan tredjepart. Familielivet.dk er ikke ansvarlig for adfærd, online eller offline, af nogen bruger af Familielivet.dk´s services eller linkede serviceydelser. Familielivet.dk påtager sig ikke ansvar for fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning, defekt, forsinkelse i drift eller udsendelse, svigt af kommunikationslinjer, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til eller ændring af brugeres eller medlemmers kommunikation. Familielivet.dk er ikke ansvarlig for problemer eller teknisk funktionsfejl af telefonnetværk eller -linjer, computer onlinesystemer, servere eller leverandører, computerudstyr, software, svigt af e-mail eller afspillere pga. tekniske problemer eller stor trafik på Internettet eller på nogen af Familielivet.dk´s services linkede serviceydelser eller en kombination heraf, herunder uden begrænsning skade eller beskadigelse på brugere eller en persons computer i forbindelse med eller som følge af deltagelse eller downloading af materialer i forbindelse med Familielivet.dk´s services eller linkede serviceydelser. Under ingen omstændigheder vil Familielivet.dk være ansvarlig for tab eller skade, herunder uden begrænsning personskade eller dødsfald, som følge af brug af Familielivet.dk´s services eller linkede serviceydelser, deltagelse i et Familielivet.dk arrangement, af brugerindhold anbragt på eller gennem Familielivet.dk´s services eller linkede serviceydelser, eller adfærd af brugere af Familielivet.dk´s services, online eller offline. Familielivet.dk´s services og linkede serviceydelser tilbydes "som de forefindes" og er tilgængelige, og Familielivet.dk fraskriver sig udtrykkeligt garantiforpligtelser vedrørende egnethed til bestemte formål eller ikke-krænkelse. Familielivet.dk kan ikke garantere og lover ikke nogen specifikke resultater fra brug af Familielivet.dk´s services eller linkede serviceydelser. 
 

16. Begrænsning af erstatningsansvar

I INTET TILFÆLDE SKAL FAMILIELIVET.DK VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER TREDJEMAND FOR INDIREKTE, AFLEDTE, ENKELTSTÅENDE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER BODS- OG ERSTATNINGSKRAV, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ERSTATNING FOR TABT FORTJENESTE, DER STAMMER FRA DIN BRUG AF FAMILIELIVET.DK´S SERVICES ELLER LINKEDE SERVICEYDELSER, SELVOM FAMILIELIVET.DK ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGSKRAV. UANSET HVAD DER INDEHOLDT HERI MÅTTE UDTRYKKE DET MODSATTE, VIL FAMILIELIVET.DK´S ERSTATNINGSPLIGT OVER FOR DIG AF EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAG OG UANSET SØGSMÅLETS FORM, TIL ENHVER TID VÆRE BEGRÆNSET TIL DET EVENTUELLE AF DIG BETALTE BELØB TIL FAMILIELIVET.DK FOR FAMILIELIVET.DK´S SERVICES UNDER MEDLEMSSKABETS VARIGHED. 
 

17. Konflikter

Vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning, og evt. tvister, som udspringer af indholdet af tjenesten eller tjenesteydelser udbudt herpå, skal behandles ved danske domstole.

18. Erstatning

Du accepterer at holde Familielivet.dk, underleverandører og andre partnere og deres respektive ledelse, agenter, partnere og medarbejdere skadesløse for tab, erstatningskrav, påstand eller påkrav, herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokathonorarer, rejst af en tredjepart på grund af eller som følge af din brug af Familielivet.dk´s services, som udgør en krænkelse af denne aftale og/eller brud på dine erklæringer og garantier fremlagt i denne aftale og/eller det indhold, du anbringer på, gennem eller i forbindelse med Familielivet.dk´s services.
 

19. Andet

Du accepterer denne aftale, når du bruger Familielivet.dk´s website eller en af Familielivet.dk´s services, og din accept bekræftes yderligere, når du bliver medlem. Din aftale med Familielivet.dk vil altid omfatte denne aftale som et minimum. Selv om Familielivet.dk ikke måtte udføre eller håndhæve enhver ret eller bestemmelse i denne aftale, betyder det ikke, at der gives afkald på en sådan ret eller bestemmelse. Titlerne på afsnittene i denne aftale er blot en hjælp og har ingen juridisk eller kontraktmæssig betydning for fortolkningen af denne aftale.

Bemærk venligst, at du ikke er berettiget til at anvende Familielivet.dk, hvis du ikke kan erklære dig enig i disse vilkår.